دانلود کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر

دانلود کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر

دانلود کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر

کتاب صوتی هدایایی از آیکیس وین دایر
 

در کتاب صوتی هدایایی از آیکیس می‌شنویم
 
خوشبختی و امید را نباید درجایی یافت، آن‌ها در درون ما هستند فقط لافیست که این واقعیت را درک کنیم آنگاه خودمان را خوشبخت خواهیم یافت. شما با گوش سپردن به کتاب صوتی هدایایی از آیکیس راه‌های بهتری را در زندگی‌تان در پیش می گیرید و حقایق پنهان و آشکار را بهتر درک می کنید.
 
در کتاب صوتی هدایایی از آیکیس می‌شنوید که :پیشرفت فرآیندی بیرونی است و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0