درس اصول وروش های آبياري ( مناسب برای آزمون های استخدامی )

درس اصول وروش های آبياري ( مناسب برای آزمون های استخدامی )

 
فهرست مطالب درس اصول وروش های آبياري

شماره صفحه

موضوع

2

مقدمه

3

اهداف آبياري

7

شبكه هاي آبياري

11

فرمول مقاطع كانال

13

معادله مانينگ

14

روشهاي توزيع آب

20

روابط آب وخاك

26

طبقه بندي آب درخاك

30

توزيع ريشه درخاك

31

رابطه دارسي

32

نفوذپذيري خاك

39

تبخير وتعرق

 
 

در قديم آبياري را چنين تعريف ميكردند : رساندن آب كافي به خاك به منظور تامين…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0