درس پژوهی ریاضی ششم دبستان: تبدیل نسبت های مختلف به یک نسبت واحد(تشخیص نسبت ها)

درس پژوهی ریاضی ششم دبستان: تبدیل نسبت های مختلف به یک نسبت واحد(تشخیص نسبت ها)

درس پژوهی ریاضی ششم دبستان: تبدیل نسبت های مختلف به یک نسبت واحد(تشخیص نسبت ها)

درس پژوهی ریاضی ششم دبستان: تبدیل نسبت های مختلف به یک نسبت واحد(تشخیص نسبت ها)
فرمتpdf
29 صفحه
این درس پژوهی بصورت کامل نوشته شده است. و دارای هشت گام میباشد همراه با پیوست ها….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0