درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان (مفهوم فسیل)

درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان (مفهوم فسیل)

درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان (مفهوم فسیل)

درس پژوهی علوم پایه پنجم دبستان (مفهوم فسیل)
 
فرمتpdf
 
45 صفحه
 
بخشی از فهرست درس پژوهی:
 
فصل اول تشخیص مشکل وتعیین هدف
 
فصل دوم طراحی وبرنامه ریزی درس پژوهی
 
فصل سوم اجرای تدریس ومشاهده آن
 
فصل چهارم گزارش گیری از تدریس و بازتاب و اصلاح آن
 
فصل پنجم تدریس مجدد و مشاهده آن
 
فصل ششم مرحله بازتاب و مبادله ی یافته ها
 
………..

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0