درس پژوهی علوم چهارم دبستان( آموزش مخلوط ها)

درس پژوهی علوم چهارم دبستان( آموزش مخلوط ها)

درس پژوهی علوم چهارم دبستان( آموزش مخلوط ها)

درس پژوهی علوم چهارم دبستان( آموزش مخلوط ها)
فرمتpdf
67 صفحه
 
چکیده
پژوهش حاضر به صورت کیفی ازنوع درس پژوهی با عنوان آموزش مخلوط های علوم پایه چهارماست. این پژوهش در دبستان پسرانه ی  اجرا شده است. این درس پژوهی به صورت گروهی و با مشارکت پنج نفر از دانشجو معلمان) دانشجویان  و معلم پایه ی چهارم دبستان  به اجرا درآمده است. در این خصوص با توجه به جلسه ای که به نقد و بررسی موضوعات پرداخته شد، موضوع مخلوطه ای علوم پایه ی چهارم دبستان به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0