راهنمای پرسشنامه MMPI فرم کوتاه 71 سوالی (به همراه پرسشنامه و پاسخنامه – کلید نمره گذاری – پروفایل)

راهنمای پرسشنامه MMPI فرم کوتاه 71 سوالی (به همراه پرسشنامه و پاسخنامه – کلید نمره گذاری – پروفایل)

راهنمای MMPI 71 سوالی
اجرا، نمره گذاری، تفسیر
مراخل نمره گذاری
تفسیر مقیاس های اعتبار
تفسیر مقیاس های بالینی
الگوی تشخیصی
الگوهای رایج در تفسیر نیمرخ روانی
به همراه پرسشنامه 71 سوالی+ کلید نمره گذاری + پروفایل
 
تعداد صفحات: 52 (پی دی اف) + 3 (ورد)
نوع فایل: PDF + WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0