روایت پژوهی ویژه رشته آموزش کودکان استثنایی

روایت پژوهی ویژه رشته آموزش کودکان استثنایی

روایت پژوهی ویژه رشته آموزش کودکان استثنایی

روایت پژوهی ویژه رشته آموزش کودکان استثنایی
فرمتword
49 صفحه
 
آموزش پرورش فرآیندی است که به وسیله آن انسان می کوشد دستاوردها و آرمانهای خود را برای زندگی بهتر به کودکان خود منتقل کند که برای این منظور مکانی اجتماعی به نام مدرسه وجود دارد که سن ورود به آن شش یا هفت سال می باشد و تاقبل از آن کودکان تحت تربیت والدین قرار می گیرند که بعد از ورود به مدرسه جهت کاهش میزان بی سوادی در سطح کشور تحصیلات ضروری می باشد که در طی این دوره افرادی به عنوان…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0