روش دلالت‌پژوهی؛ تعریف و مراحل اجرا (pdf)

روش دلالت‌پژوهی؛ تعریف و مراحل اجرا (pdf)

روش دلالت‌پژوهی؛ تعریف و مراحل اجرا (pdf)

دلالت‌پژوهی یکی از روش‌های قابل استفاده در تحقیقات علوم انسانی است. این روش برای اولین بار توسط دکتر دانایی‌فرد معرفی شده است. ایشان در این مقاله می‌نویسد:
«اگر از شما بپرسند فلسفه اسلامی چه رهنمودي براي حوزه مطالعاتی شما دارد؟ به چه روشی متوسل می‌شوید؟نوعی کمبود روش‌شناسی وجود دارد که تاکنون جواب کاملی به آن چه در جوامع علمی بین‌الملل و چه در جوامع علمی کشور به آن داده نشده است. نویسنده این نوع مطالعات را مطالعات…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0