روش های ضد عفونی خاک و بسترهای کشت در گلخانه

روش های ضد عفونی خاک و بسترهای کشت در گلخانه

روش های ضد عفونی خاک و بسترهای کشت در گلخانه : 
نویسنده : ولی الله بنی عامری
 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2
مشخصات خاک و بستر کشت…………………………………………………………… ………………….. 4
عوال خسارت زای خاک زی …………………………………………………………………….. . 5
روش بخار دهی خاک و بسترهای کشت ………………………………………………………………………… . 6
روش آفتابدهی خاک و بسترهای…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0