سابلیمینال کنترل خشم

سابلیمینال کنترل خشم

سابلیمینال کنترل خشم

با گوش کردن به این موسیقی به راحتی بر احساساتت مسلط میشی!
اگه تو هم از افرادی هستی که طعم تلخ پشیمانی پس از عصبانیت رو بارها چشیده ،مسلماًاهمیت کنترل خشم و تسلط بر احساسات رو بیشتر از بقیه درک میکنی.
زندگی امروز با استرسهای مختلفی که به ما وارد میکنه، باعث شده اغلب افراد در مواجهه با رفتار،گفتار و شرایط ناخواسته وآزار دهنده، ، واکنش های شدید و غیر قابل کنترلی از خودشون نشون بدن که در برخی مواقع این واکنشها، باعث ایجاد عواقب غیر قابل جبرانی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0