شبکه های بین خودرویی VANETو بررسی این شبکه در کشور ایران

شبکه های بین خودرویی VANETو بررسی این شبکه در کشور ایران

شبکه های بین خودرویی VANETو بررسی این شبکه در کشور ایران

 
شبکه های بین خودروییVANETو بررسی این شبکه در کشور ایران
چکیده
ایجاد ارتباط مخابراتی بین خودروها و همچنین بین خودرو و تجهیزات کنار جاده ای ،موسوم به شبکه های بین خودرویی VANETدر سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این شبکه ها به دلیل ویژگی دینامیک بودن و تغییرات سریع ساختار شبکه تا حدی شبیه شبکه های متحرک بدون سازماندهی (( MANET می باشد. تحرک سریع گره ها و همچنین محدودیت های منابع شبکه ،مسیریابی را به یکی از مشکل ترین مباحث مطرح در…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 3 views
  • ۲۴ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0