شناخت علائم مزاجهای مختلف –

شناخت علائم مزاجهای مختلف –

شناخت علائم مزاجهای مختلف –
لمس گرمی و سردی پوست :در لمس نشانه گرمی و سردی 1 مزاج است نرم پوست نشانه رطوبت و زبری و سختی نشانه خشکی مزاج است البته به شرطی است که لمس کننده معتدل باشد یا در قیاس با پوست معتدل راجع به مزاج لمس شوند قضاوت شود –
چاقی و لاغری :لاغری نشانه خشکی و چاقی نشانه رطوبت 2 است درشتی اندام و گوشت فراوان در افرادی دموی گرم تر دیده می شود و چربی در بدن نشانه سردی و تری (بلغم )لذا لاغرها و یا سوداوی هستند…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0