ضربات پا در نین جوتسو

ضربات پا در نین جوتسو

ضربات پا در نین جوتسو

ضربات پا در نین جوتسو(نینجا)
برای میدان جنگ ابداع شد
اما برای مبارزات امروزی هم موثر است.
نینجوتسو یکی از بحث براگیزترین هنر های رزمی ژاپن است که از ضربات پا به نحو خوبی بهره نمی برد.هنر رزمی نین جوتسو فنون مبارزه ای خوبی را دارا میباشد .نینجوتسو کاران اطلاعات خوبی در رابطه با قفل کردن مفاصل و ضربات دست دارند و همچنین در مقایسه با سایر هنر های رزمی اسلحه های زیادی در اختیار دارند .اما بعضی ها اعتقاد دارند که نینجا ضربات پای خوبی ندارد تا از…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0