طراحی آموزشی از درس مطالعات اجتماعی لباس ، از تولید تا مصرف ویژه پایه ششم ابتدایی

طراحی آموزشی از درس مطالعات اجتماعی  لباس ، از تولید تا مصرف ویژه پایه ششم ابتدایی

طراحی آموزشی از درس مطالعات اجتماعی لباس ، از تولید تا مصرف ویژه پایه ششم ابتدایی

طراحی آموزشی از درس مطالعات اجتماعی لباس ، از تولید تا مصرف ویژه پایه ششم ابتدایی
فرمتpdf
2 صفحه
اهداف کلی:
1- دانش آموزان فرایند تولید برخی کالاها را از منبع تا مصرف ، شناسایی و به طور متوالی نشان می دهند و مفهوم خط تولید را بیان می کنند . آن ها شیوه هاي صحیح تصمیم گیري در خرید و مصرف کالاها را از خود بروز می دهند .
2. دانش آموزان تغییر و تحول وتداوم را در برخی پدیده هاي اجتماعی و فرهنگی (پوشاك ، گذران اوقات فراغت و … ) شناسایی و بیان می…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0