طرح تدبیر مدارس ابتدایی 97-98

طرح تدبیر مدارس ابتدایی 97-98

طرح تدبیر مدارس ابتدایی 97-98

طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸-۹۷
WORD
 
 
ویرایش جدید
 
برای دریافت طرح تدبیر 99-98 کلیک کنید
 
شرح مختصر از طرح تدبیر مدارس ابتدایی 97 – 98
مقدمه ای پیرامون طرح تدبیر
اهداف کلان آموزشی و پرورشی مدرسه پیرامون طرح تدبیر
توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه پیرامون طرح تدبیر
استقرار نظام یاد دهی – یادگیری پیرامون طرح تدبیر
سلامت – تربیت بدنی – پیشگیری و ایمنی پیرامون طرح تدبیر
فعالیتهای مکمل – فوق برنامه و پرورشی پیرامون…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0