طرح توجيهی آموزشگاه حسـابداری با ظرفيت ١٦٦٤ دانش آموز در سال

طرح توجيهی آموزشگاه حسـابداری  با ظرفيت ١٦٦٤ دانش آموز در سال

طرح توجيهی آموزشگاه حسـابداری با ظرفيت ١٦٦٤ دانش آموز در سال

طرح توجيهی آموزشگاه حسـابداری با ظرفيت ١٦٦٤ دانش آموز در سال
فرمتpdf
14 صفحه
 
انجام هر فعاليت اقتصادي ، مستلزم ايجاد سازوكاري براي نگهداري و ثبت گردشهاي انواع مالي، اعم از
وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و … است. به اين منظور از فن حسابداري در وهله نخست به عنوان
ابزاري براي سنجش عملكرد مالي فعاليتهاي اقتصادي و در مرحله بعد به عنوان مستندي براي اتخاذ
تصميمات مديريت عالي در مورد انجام سرمايه گذاريها يا فعاليتهاي جديد ياد مي .شود فرايند…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0