طرح توجيهی تاسیس مـهـد كـودک با ظرفيت پذيرش ٧٥ كودك در سال

طرح توجيهی  تاسیس مـهـد كـودک  با ظرفيت پذيرش ٧٥ كودك در سال

طرح توجيهی تاسیس مـهـد كـودک با ظرفيت پذيرش ٧٥ كودك در سال

طرح توجيهی تاسیس مـهـد كـودک با ظرفيت پذيرش ٧٥ كودك در سال
فرمتpdf
17 صفحه
 
تغيير روش زندگي افراد جامعه و تمايل روز افزون به زندگي ماشيني و مدرن ، موجب بروز پارهاي
مسائل جديد در زندگي روزمره شهروندان شده است. افزايش مشاركت بانوان در عرصههاي اقتصادي و
اجتماعي و حضور بيشتر اين قشر جامعه در محيط هاي كاري خارج از منزل باعث كاهش ساعات حضور
مادران در محيط خانه و به تبع آن عدم وجود امكان مراقبت از كودكان توسط مادر ميشود . از ديگر سو، با
توجه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0