طرح توجيهی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجيهی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجيهی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجيهی خدمات مشاوره مهندسی
فرمتpdf
13 صفحه
 
توسعه صنعتي در راستاي نيل به اهداف خود اتكايي از اركان مهم برنامه هاي توسعه اقتصادي و
اجتماعي كشور محسوب ميشود كه دستيابي به آن جز از طريق به روز آوري و نوسازي ساختارهاي
صنعتي بر پايه دستاوردهاي علمي ميسر نميباشد. اهميت اين مطلب با توجه به ساخت سنتي صنايع و
اتكاي بيش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بيش از پيش عيان ميگردد . در اقتصاد امروز هر
بنگاه اقتصادي – وبخصوص سازمانهاي…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0