طرح توجيهی مدرسـه غير انتـفاعی با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

طرح توجيهی  مدرسـه غير انتـفاعی  با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

طرح توجيهی مدرسـه غير انتـفاعی با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

طرح توجيهی مدرسـه غير انتـفاعی با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال
فرمتpdf
17 صفحه
 
نرخ ورود افراد واجبالتعليم هر جامعه به مراكز آموزشي از مهم ترين شاخص هاي توسعه منابع انساني
آن جامعه به شمار ميرود. اهميت اين مطلب با توجه به افزايش روزافزون جمعيت كشور بيش از پيش
آشكار خواهد شد. ضمن اينكه تامين اهداف دراز مدت كشور محتاج بذل توجه به آموزش قشر نوجوان و
جوان بوده و بيش از پانزده ميليون دانشآموز فعلي ، آينده سازان اين مرز و بوم خواهند بود…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0