طرح توجیحی کشت و پرورش آووکادو

طرح توجیحی کشت و پرورش آووکادو

طرح توجیحی کشت و پرورش آووکادو

طرح توجیحی کشت و پرورش آووکادو
فرمتpdf
36 صفحه
تاریخچه ی:
آووکادو بر اساس شواهد باستانشناسی از حدود ده هزار سال پیش به عنوان میوهای خوراکی در کشور مکزیک مورد استفاده بوده و از همین زمان نیز با گزینشهای
مصنوعی انجام شده به عنوان یکی از اولین درختان اهلی شده جهان مطرح است. بر این اساس، برای در الگوی اهلی شدن و تکامل درختان ک میوه بویژه در مناطق با
تنوع زیستی بالا آووکادو گونه مهمی محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد که جنس آووکادو ) Persea ( از…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0