طرح توجیهی توليد غذای كودك با ظرفيت توليد 500 تن

طرح توجیهی توليد غذای كودك با ظرفيت توليد 500 تن

طرح توجیهی توليد غذای كودك با ظرفيت توليد 500 تن

طرح توجیهی توليد غذای كودك با ظرفيت توليد 500 تن
فرمتpdf
17 صفحه
 
مراقبت از كودكان در جوامع نخستين ، شباهتهايي با زندگي امروزه داشت . برخي قبايل ، كودك را نه به
خاطر خويش ، بلكه بخاطر آينده اش ارج مي نهادند . در اين جوامع ، انسانها براي تغذيه و دوري جستن
از خطر ها ، در برابر حيوانات دست به تلاش مي زدند ، اما آنها كه ضعيف تر بودند ، از ميان مي رفتند .
نوزادان غير طبيعي و بيمار نيز اغلب طرد مي شدند و در ميان بعضي قبايل ، حتي به دست والدين به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0