طرح توجیهی توليد فرش پشمی به ظرفيت 1200 مترمربع در سال

طرح توجیهی  توليد فرش پشمی به ظرفيت 1200 مترمربع در سال

طرح توجیهی توليد فرش پشمی به ظرفيت 1200 مترمربع در سال

طرح توجیهی توليد فرش پشمی به ظرفيت 1200 مترمربع در سال
فرمتpdf
15 صفحه
در كشور ايران بدليل كمبود سرمايه در شرايط حال و شرايط اقليمي خاص خود كه بصورت خشك و نيمه
خشك مي باشد و دامپروري و كشاورزي در تمام فصول سال جريان دائمي ندارد ، مردم در تمام طول
تاريخ به صنايع دستي روي آورده اند و در اين ميان زير انداز (فرش) جايگاه خاص خود را بدست آورده
است محصول توليدي ، مجتمع فرش دستباف مي باشد كه توسط اعضاء و بافندگان در طرحها ، رنگها و
رج شمارهاي مختلف…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0