طرح توجیهی توليد چرم و سالامبور

طرح توجیهی توليد چرم و سالامبور

طرح توجیهی توليد چرم و سالامبور
فرمت این محصول WORD  می باشد
13 ص
موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور
ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر
دورة بازگشـت سـرمايه: بيست و يك ماه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0