طرح توجیهی تولید ماسک نانوفیلتر

طرح توجیهی تولید ماسک نانوفیلتر

طرح توجیهی تولید ماسک نانوفیلتر

طرح توجیهی تولید ماسک نانوفیلتر
فرمتpdf
45 صفحه
 
در صنعت نساجي و پوشاك يك عمل تكميلي ممكن است بهمنظور بهبود خواص ظاهري پارچه يا
افزايش مرغوبيت آن مانند نرمي زيردست ـ درخشندگي، زيبايي، ثبات دائمي، اطوپذيري و يا به منظور
افزودن خواص معيني به پارچه مانند مقاوم در مقابل آتش، مقاوم در مقابل آب، مقاوم در مقابل بيد بهكار
رود. ولي بايد در نظر داشت كه بعضي مواقع نميتوان اين دسته را كاملاً هز هم مجزا ساخت زيرا
بستگي به چگونگي عمليات و مواد…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0