طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

طرح توجیهی  تولید مایعات شوینده

طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

طرح توجیهی تولید مایعات شوینده
فرمتpdf
52 صفحه
 
مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که براي شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می
شوند. این مایعات دسته بندي هاي گوناگونی دارند. در یک دسته بندي کلی میتوان این مایعات را به دو
گروه شوینده هاي صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد. در این گزارش صابون مایع بررسی شده است. کد
آیسیک این محصول 24241124 می باشد. تاریخ آشنایی با صابـون به 23000 سال پیش بر میگردد. در
بعضی از مدارك تاریخی ساخت صابـون را به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0