طرح توجیهی نیروگاه مقیاس کوچک 24 مگاواتی همراه با بازیافت حرارات(CHP)

طرح توجیهی نیروگاه مقیاس کوچک 24 مگاواتی همراه با بازیافت حرارات(CHP)

طرح توجیهی نیروگاه مقیاس کوچک 24 مگاواتی همراه با بازیافت حرارات(CHP)

طرح توجیهی نیروگاه مقیاس کوچک 24 مگاواتی همراه با بازیافت حرارات(CHP)
فرمتpdf
54 صفحه
مقدمه
تحقق فرمايشات رهبر انقلاب در راستاي سياستهاي كلي اصل  44  قانون اساسي زيرساختهايي لازم دارد كه بايد آنها
را مهيا كرد .كسب مقام نخستين در منطقه در سال 1404 مي طلبد تا محيط كسب و كار واحدهاي اقتصادي كه قرار
است اكثراً خصوصي باشند اصلاح شود .عدم وجود محيط كسب و كار مطلوب ، توانمندي بخش خصوصي و حتي دولتي،
شبه دولتي و عمومي در ترديد بوده و ميسر نيست….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0