طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال

طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفيت  5000 قطعه در سال

طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال

طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال
فرمتpdf
16 صفحه
 
با توجه به افزايش روزافزون جمعيت دنيا و نياز جوامع انساني به تامين پروتئين خصوصا نوع پروتئين
حيواني اهميت پرداختن به حل مسائل تغذيه اي دنياي آينده مشخص ميشود. زماني كه بدليل رشد
بيش از حد جوامع انساني و مصرف مواد غذايي و كاهش منابع اوليه توليد با مشكلات تامين نيازمنديهاي
اوليه انساني كه مهمترين آنها غذا مي باشد مواجه خواهيم شد . .با بالارفتن درآمد سرانه و آگاهي
مردم…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0