طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی در بستر – قفس (5000 قطعه ای)

طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی در بستر - قفس (5000 قطعه ای)

طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی در بستر – قفس (5000 قطعه ای)

طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی در بستر – قفس (5000 قطعه ای)
فرمتpdf
در این طرح توجیهی مواردی همچون هزینه تجهیزات – سرمایه اولیه – هزینه های ماهانه(42 روزه) – پیشبینی سود و
موارد دیگر بطور کامل توضیح داده شده است….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0