طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس

طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس

طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس

طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس
فرمت:pdf
151 صفحه
بخشی از فهرست طرح:
 
بخش اول :
کلیات و شناخت طرح تاریخچه 
ارزش غذایی محصوالت 
تعاریف و مشخصات فنی سوسیس و کالباس 
طبقه بندی انواع مختلف سوسیس و کالباس 
فرموالسیون سوسیس و کالباس 
استانداردهای میکروبیولوژیکی کالباس و سوسیس
 
بخش دوم :
مطالعه بازار و بازاریابی مطالعه بازار 
میزان مصرف گذشته کالا و همچنین صادرات و واردات
 مقادیر صادرات طی چند سال اخیر…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0