طرح درس روزانه بخوانيم بنويسيم پایه دوم ابتدایی درس : خدای مهربان

طرح درس روزانه بخوانيم بنويسيم پایه دوم ابتدایی درس : خدای مهربان

طرح درس روزانه بخوانيم بنويسيم پایه دوم ابتدایی درس : خدای مهربان

طرح درس روزانه بخوانيم بنويسيم پایه دوم ابتدایی درس : خدای مهربان
فرمتword
2 صفحه
 
اهداف درس: 
1) تقويت روحيه تشكر و قدرداني
 
2)توانايي خواندن متن با تلفظ صحيح
3) تقويت روحيه ي مشاركت و همياري…….
…………..

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0