طرح درس روزانه ریاضی پایه سوم درس گوشه

طرح درس روزانه ریاضی پایه سوم درس گوشه

طرح درس روزانه ریاضی پایه سوم درس گوشه

طرح درس روزانه ریاضی پایه سوم درس گوشه
فرمتword
 
وسایل مورد نیاز:
کتاب درسی،ماژیک،اشکال هندسی مثل مثلث،گونیا،پاور پوینت اموزشی،هر دانش اموز یک گونیا به همراه داشته باشد(معلم باید جلسه ی قبل به انها بگوید تا با خود گونیا بیاورند).
 
اهداف کلی:
اشنایی با مفهوم گوشه(زاویه)
 
اهداف جزئی:
1. دانش اموز با مفهوم گوشه اشنا شود.
2. بتوانند گوشه را در شکلهای مختلف پیدا کنن.
3. با گونیا اشنا شوند.بتوانند با ان کارکنند…….
……………..

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0