طرح درس روزانه علوم پایه چهارم درس آشنایی با انرژی الکتریکی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم درس آشنایی با انرژی الکتریکی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم درس آشنایی با انرژی الکتریکی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم درس آشنایی با انرژی الکتریکی
فرمتpdf
16 صفحه
 
اهداف کلی:
آشنایی با انرژی الکتریکی
 
اهداف مهارتی وجزئی:
• به طرزساخت مدارالکتریکی پي ميبرد.(اجراي مستقل)
• به تنهايي قادراست نحوه ی جریان الکتریسیته دریک مدارساده را رسم كند.(اجراي مستقل)
 • درامتيازدادن به هم گروهي خود دقت ميكند.(دقت)………
………….
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0