طرح درس علوم درس سفر و انرژی ویژه پایه ششم ابتدایی

طرح درس علوم درس سفر و انرژی ویژه پایه ششم ابتدایی

طرح درس علوم درس سفر و انرژی ویژه پایه ششم ابتدایی

طرح درس علوم درس سفر و انرژی ویژه پایه ششم ابتدایی
فرمتword
2 صفحه
روش:کاوش گری(باتکیه برگام های گانیه)  …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0