طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس  فارسی پایه  ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی درس راز زندگی
فرمتpdf
هدف کلی:
آشنایی با شعر نو
اهداف جزیی: 
آشنایی دانش آموزان با شعر نو مناظره تشخیص و شخصیت بخشی
تقویت علاقه دانش آموزان به زندگی و امید به زندگی
تقویت توجه دانش آموزان به زیبایی های زندگی
مهارت خواندن صحیح شهر نو تشخیص تکیه گاه های آوایی……….
……………

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0