طرح درس هدیه های آسمانی درس ششم(مال مردم) ویژه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی درس ششم(مال مردم) ویژه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی درس ششم(مال مردم) ویژه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی درس ششم(مال مردم) ویژه پایه پنجم ابتدایی
فرمتPDF
2 صفحه
 
هدف کلی: آشنایی با مال مردم و حلال و حرام
هدف جزیی: فهیم مال مردم و وسایل عمومی
………

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0