طرح درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی عنوان درس: دوران غیبت

طرح درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی عنوان درس: دوران غیبت

طرح درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی عنوان درس: دوران غیبت

طرح درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی عنوان درس: دوران غیبت
فرمتword
هدف کلی: آشنایی دانش آموزان به دوران خلفای عباسی و غیبت امام زمان
هدف جزیی: 
آشنایی با غیبت صغری و ویژگی های آن
آشنایی با ویژگی ها و وظایف جانشینان امام زمان
………

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0