طرح درس کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از ابتدا تا انتها کتاب بصورت درس به درس

طرح درس کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از ابتدا تا انتها کتاب بصورت درس به درس

طرح درس کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از ابتدا تا انتها کتاب بصورت درس به درس

طرح درس هاي روزانه ي كتاب آموزش مطالعات اجتماعي سال ششم ابتدایی کل کتاب بصورت درس به درس بصورت هدف هاي درسي (جزيي)-هدف هاي رفتاري-تكنولوژي آموزشي-روش تدريس -ايجاد رابطه عاطفي- انجام ارزشياني تشخيص/ آغازين–تنظيم وضعيت كلاس–ايجاد انگيزه براي درس جديد-فعاليت هاي مربوط به ارايه درس-
ارزشيابي مرحله اي-ارزشيابي پاياني-نتيجه گيري و جمع بندي-تيين تكليف و فعاليت هاي تكميلي
درس ها شامل موارد زیر است
دوستی
آداب دوستي
تصميم گيري چيست؟
مراحل…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0