طرح درس کلاس های چند پایه دوم (هنر) و پنجم (علوم) و ششم (ریاضی) ابتدایی

طرح درس کلاس های چند پایه  دوم (هنر) و پنجم (علوم)  و ششم (ریاضی) ابتدایی

طرح درس کلاس های چند پایه دوم (هنر) و پنجم (علوم) و ششم (ریاضی) ابتدایی

طرح درس کلاس های چند پایه دوم (هنر) و پنجم (علوم) و ششم (ریاضی) ابتدایی
فرمتword
5 صفحه
 
اهداف کلی:
پایه دوم: آشنایی دانش آموز با انواع نقاشی، شناخت شکل ها و تقویت قدرت تشخیص و دقت
پایه پنجم: آشنایی با ساختمان مواد
پایه ششم:تثبیت درس جلسه قبل مبنی بر تقسیم اعداد چند رقمی اعشاری
اهداف جزئی:
1-آشنایی دانش آموز با انواع نقاشی
2-افزایش قدرت تشخیص
3-افزایش دقت و تمرکز…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0