طرح کرامت پایه دوم (صله رحم)

طرح کرامت پایه دوم (صله رحم)

طرح کرامت پایه دوم (صله رحم)

طرح کرامت پایه دوم ابتدایی
(واحد کار صله رحم)
 
طرح کرامت صله رحم حاوی عناوین زیر می باشد:
آیات قرآنی
حدیث و سخنان بزرگان دین
قصه خوانی
بحث و گفتگو
شعر و لطیفه و زنگ تفریح
کار گروهی
تکمیل کاربرگ واحد کار مربوطه و…..
جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز
آیات قرآن
حدیث
شعر
قصه
لطیفه . . . .
PDF
22 صفحه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0