فهرست بهای توزیع آب 1397(اکسل)

فهرست بهای توزیع آب 1397(اکسل)

فهرست بهای توزیع آب 1397(اکسل)

فهرست بهای توزیع آب 1397
فرمت این محصول اکسل می باشد
موضوع ابلاغیه بدین شرح می باشد :
استناد نظام فني و اجرايي کشور (مصوبه شماره 42339/ت33497 هـ مورخ 20/04/1385 هیأت محترم وزيران) و آيین نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني، موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه، به پیوست « فهرست بهاي واحد پايه شامل رشته ی توزیع آب 1397 » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسیده است، ابلاغ مي شود؛ تا براي برآورد هزينه کارهايي که بعد از…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0