ماز ذهنی 12 شاخه (آزمایش ماز ذهنی پترسون)

ماز ذهنی 12 شاخه (آزمایش ماز ذهنی پترسون)

ماز ذهنی 12 شاخه (آزمایش ماز ذهنی پترسون)

عنوان آزمایش:
آزمون ماز ذهنی پترسون – ازمایش ماز ذهنی
ماز ذهنی 12 شاخه + ماز ذهنی 6 شاخه ای
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا
 
تعداد صفحات: 8 (دو عدد گزارش کار)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
تحلیل نتایج
نتیجه گیری
 
روش آزمایش :
ابتدا یک ماز6 شاخه ای را به عنوان مدل ونمونه به آزمودنی نشان دادیم و به او گفتیم که فرض کنید شما درمبدأ هستید ومی خواهید به مقصد برسید.همۀ راهها شماره گذاری شده است. بعضی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0