مجموعه جزوات مهندسی برق قسمت چهارم

مجموعه جزوات مهندسی برق قسمت چهارم

مجموعه جزوات مهندسی برق قسمت چهارم

قسمت چهارم مجموعه جزوات مهندسی برق به زمین کردن الکتریکی (ارتینگ) و حفاظت الکتریکی اختصاص دارد.در این جزوه سعی شده انواع روش های زمین کردن و محاسبات زمین کردن الکتریکی آنهابه طور مختصر ارائه گردد.
همانگونه که میدانید در تمام تأسیسات الکتریکی ، به خصوص تأسیسات فشار قوی ، زمین کردن یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامی است که برای رفاه و سلامتی و اصو ً لا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این تجهیزات در تماس هستند و حتی در خارج از پست های برق…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0