مدیریت روابط جنسی

مدیریت روابط جنسی

به طور کلی می توان گفت که غریزه تمایل ذاتی است که در مقابل انگیزه مخصوص عکس العمل نشان میدهد در زندگی تمدن بشریآن طوری که غریزه ما ایجاب می کند با محرک های جنسی روبرو نمیشویم بنابراین تکامل و ایجاد زندگی جنسی در زندگی جنسی در زناشویی را نمیتوان به دست طبیعت سپرد بلکه باید برای درک و پی بردنبه جزئیات آن کوشش و فعالیت نمود میل جنسی زن و مرد فی ذاته برای برقراری ارتباط جنسی کافی نخواهد بود تکنیک حقیقی انجام عمل جنسی اکتسابی است یعنی بدون اطلاع…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 8 views
  • ۲۴ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0