مسائل و پاسخ فلسفه حسابرسی ( دکتر حساس یگانه )

مسائل و پاسخ فلسفه حسابرسی ( دکتر حساس یگانه )

مسائل و پاسخ فلسفه حسابرسی ( دکتر حساس یگانه )

نام : مسائل و پاسخ فلسفه حسابرسی ( دکتر حساس یگانه )
نام استاد : جناب دکتر طالب نیا
گرد آورندگان : حسن حجازي زاده – رضا اکبري
تعداد صفحات : 33 صفحه

فصول کتاب فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه
 
فصل اول : ضرورت فلسفه حسابرسی
فصل دوم : بررسی روش های حسابرسی
فصل سوم : تاریخچه حسابرسی
فصل چهارم : تردید و وارسی حسابرسی
فصل پنجم : کارهای مرتبط با اقتصاد و اجتماع حسابرسی
فصل ششم : بازبینی اهداف
فصل هفتم : فرضیه های واضح
فصل هشتم : تعاریف…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0