مصاحبه تشخیصی روانشناسی (دو نمونه)

مصاحبه تشخیصی روانشناسی (دو نمونه)

مصاحبه تشخیصی روانشناسی (دو نمونه)

نمونه مصاحبه روانشناسی
نمونه فرم تکمیل شده شرح حال
 
 
 
تعداد صفحات: 23 (دو نمونه)
نوع فایل: WORD
 
قسمتنی از متن:
 
نمونه اول
فهرست
مشخصات فردی
شكايت عمده
سابقه بيماري فعلي
بيماري قبلي
سابقه يا شرح حال شخصي
معاينه وضعيت رواني
توصيف كلي
خلق و عاطفه
تكلم
اختلالات دركي
تفكر
نظام حسي و شناخت
آگاهي و سطح هشياري
توجه و تمرکز
كنترل تكانه
قضاوت و بينش
قابليت اعتماد
خلاصه يافته هاي مثبت
تشخيص پنج محوري DSM-IV-TR
پيش آگهي
فرمول…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0