مقاله در مورد اسكندر مقدوني

مقاله در مورد اسكندر مقدوني

مقاله در مورد اسكندر مقدوني

بخشي از مقاله:
در طول تاریخ اسکندر براي روم نماد قدرت واقتدار بوده است؛ ولی براي ایرانیان نماد خونخواري وخرابی است. چنانچه به علت کشتار و خرابی هاي به بار آورده، در ایران وي را اسکندر گجسته (ملعون) می نامند.
 
معرفی داریوش سوم
 نام او در یونانی داریوش یا داریس خوانده میشد . در کتب پهلويدارا پسر دارا خوانده اند . او یکی از سران چاپار خانه شاهنشاهی هخامنشی بود که احکام پادشاه را به وسبله چارپاها به ولایت میرساند.در جنگ اردشیر سوم با…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0