مقياس خودشناسی انسجامی قربانی ISK

مقياس خودشناسی انسجامی قربانی ISK

مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK، قربانی) شامل۱۲سوال است.
 
تعداد سوالات: 12
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0