مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

اهداف مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی در ارزشهای شغل پیش بینی شده و خانوادگی زنان دانشجو این است که زنان تحصیلکرده هدف دار را که به کار خویش و زندگی خانوادگی خود وابستگی دارند ، در جامعه مدرنی که تصور می رود که نقش دوگانه – حرفه ای وخانه داری را باید به طور همزمان ایفا نمایند ، جذب کند.
تعداد سوالات: 40
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0