مقیاس تفسیر مسئولیت RIS

مقیاس تفسیر مسئولیت RIS

پرسشنامه استاندارد تفسیر مسئولیت (RIS)، شامل 22 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و منابع مورد استفاده شده. مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از تداوم و تکرار، باورها.
 
تعداد صفحات: 8
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0