مقیاس عاطفه مثبت و منفی – پرسشنامه عواطف مثبت و منفی PANAS

مقیاس عاطفه مثبت و منفی – پرسشنامه عواطف مثبت و منفی PANAS

این مقیاس در سال 1988 توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای 20 گویه است.
 
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0